فرش وزرا - شرکت پارس مرینوس

پذیرش نمایندگی


شرایط اعطای نمایندگی انحصاری فروش

 

  1. حساب کاربری با فعالیت بالا و عدم سوپیشینه
  2. فرم پر شده که توسط قسمت فروش داخلی ارسال خواهد شد

فرم درخواست نمایندگی